Nyheter

MØTESTED KIRKEN onsdag 20. sept. kl. 18.30 i Rotnes kirke i Nittedal

   Les mer...

MANDAGSMESSE 25. sept. kl. 19

Gjest er humanitær koordinator Arild Isaksen fra Kirkens Nødhjelp.    Les mer...

Vi har ledig stilling som kateket i Skårer menighet

Har du lyst til å jobbe sammen med oss?    Les mer...

Barnekoret

Vi starter opp tirsdag 22. august kl. 17.00    Les mer...

FAMILIEDAG i Skårer kirke

Vi starter opp igjen tirsdag 29. august kl. 16.30    Les mer...

KNØTTESANG

Vi starter opp tirsdag 29. august kl. 17.00 (Middag kl. 16.30)    Les mer...

Babysang i Skårer kirke

Babysang er et populært tilbud for foreldre med babyer fra 0-1 år.    Les mer...

SØNDAGSSKOLEN høsten 2017

Oppstart 3. september på KIRKEBAKKEFESTEN.    Les mer...

Mandagsmesser høsten 2017

Vi møtes 25.sept., 16. okt. og 13. nov.    Les mer...

Misjonsmiddager høsten 2017

Vi møtes 18. september, 23. oktober og 20. november.    Les mer...