Søndagsskolen i Skårer kirke

Søndagsskolen i Skårer kirke

Bli med på søndagsskolen!

Hva gjør vi?

På søndagsskolen er vi fra kl. 11.00 - ca. kl. 12.15, mens de voksne har gudstjeneste opp.
Men ikke når det er familiegudstjeneste, da er vi med oppe i kirken sammen med alle de andre!

Før søndagsskolen begynner er vi med opp i gudstjenesten de første minuttene. Så går vi ned og har en samlingsstund. Vi synger, forteller fra bibelen, spiser og gjør ulike aktiviteter.

Noen ganger i halvåret har vi spesielle arrangementer som tur til Kjenn bad, ski- og akedag, tur til Langvann og søndagsskolens dag. Da samles vi med hele familien og spiser og har aktiviteter sammen.

Hver søndag samler vi inn penger. Pengene går til søndagsskolearbeidet i Norge.

Søndagsskolen for hvem?
Alle barn fra ca. 3 år og oppover. Er mamma, pappa eller en annen voksen med, er alder ingen hindring! De som går i (4)5 klasse og høyere opp i klassene er med som miniledere.

 

Datoer for våren 2019:

13. januar: Søndagsskole

20. januar: Søndagsskole

27. januar: Søndagsskole

3. februar: Søndagsskole

10. februar: Tårnagent-gudstjeneste, ikke søndagsskole

17. og 24. februar: Vinterferie

3. mars: Familiegudstjeneste, ikke søndagsskole

10. mars: Søndagsskole

17. mars: Søndagsskole

24. mars: Søndagsskole

31. mars: Søndagsskole

7. april: Søndagsskole

14. april: Familiegudstjeneste, ikke søndagsskole

21. april: Påske, ikke Søndagsskole

28. april: Søndagsskole

5. mai: Søndagsskole

12. mai: Søndagsskole ute p.g.a. konfirmasjon

19. mai: Søndagsskole

26. mai: Familiegudstjeneste

2. juni: Ikke søndagsskole p.g.a. langhelg ved Kr. Himmelfart

9. juni: Pinse, ikke Søndagsskole

16. juni: Søndagsskole-avslutning

 

VELKOMMEN!