Kirkeskyss

Kirkeskyss

Har du plass til overs i bilen din?

Skal du til kirke og har plass til overs i bilen din? Da kan vi ringe til deg og avtale henting av noen som ønsker å komme seg til kirke. Du binder deg ikke til annet enn å være en vi kan ringe til ved behov. Meld deg til diakon Kari, mobil: 930 84 648, e-post: kari.stray.nordberg@lorenskog.kirken.no;