Vår grønne menighet

Vår grønne menighet

Skårer menighet har vært godkjent som "Grønn kirke" siden november 2008.

Skårer menighet har vært godkjent som "Grønn kirke" i snart 10 år. I praksis har det hovedsakelig betydd at vi har holdt på med kildesortering: papiravfall, matavfall, spesialavfall og restavfall. Skårer menighetsråd har vedtatt en diakoniplan, der et hovedkapittel er Vern om skaperverket. Her står det at vi er godkjent som grønn kirke, og at det i praksis betyr kildesortering. Men vi ønsker å få et større fokus på temaet, bl.a. ved å arrangere Skaperverkets dag. Dette vil skje. når trosopplæringstiltaket for 7-åringer er ordentlig igang. Dette tiltaket heter"Alltid beredt". I tillegg står det i planen at menigheten ønsker å bidra til gjenbruk av materielle ressurser. Det kan skje ved at vi samarbeider over kommune- og menighetsgrensene, og vi oppfordrer derfor folk til å besøke forslagsvis disse gjenbruksbutikkene:

Fretex i Lillestrøm: https://www.fretex.no/fretexbutikkene/finn-naermeste-butikk/ostlandet/lillestrom

NMS i Lillestrøm: https://nms.no/butikk/lillestrom/

Aktivum i Rælingen: http://aktivum.ralingen.no/

 

Les gjerne mer om Grønn kirke her: https://kirken.no/gronnkirke