Omsorgsarbeid

Inkluderende menighet

Logo som viser at Skårer menighet er på vei til å bli godkjent som inkluderende...   Les mer...

Lørdagskafe i Fjellhamar kirke

Lørdagskaféen arrangeres i Fjellhamar kirke den andre lørdagen i hver måned, un...   Les mer...

Syng med oss! Kortilbud

Vi er et felleskor for menighetene på Nedre Romerike, spesielt beregnet for utv...   Les mer...