Kvinnenes internasjonale bønnedag (KIB) fredag 4. mars


Komitéen for KIB i Lørenskog inviterer til samling 4. mars.

 

Kvinnens internasjonale bønnedag (KIB) ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene. I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

Årest tema for den internasjonale bønnedagen er hentet fra profeten Jeremia, kap. 29, vers 11: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere". Det er kvinner fra England, Wales og Nord-Irland som har ordnet årets opplegg for bønnedagen. I Lørenskog har vi en komité bestående av kvinner fra Salem, Frikirken, Frelsesarméen, Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Vi pleier å skifte på å samles hos hverandre, og i fjor skulle vi ha hatt samling hos Frelsesaréen, men p.g.a. koronasmitten ble det heller møte på nettet. Heller ikke i år planlegger vi for et fysisk møte, dessverre. KIB sentralt arrangerte i fjor en digital bønnesamling, og vi satser på at dette skjer også i år, slik at vi kan kople oss på dette møtet. Mer informsjon om dette kommer senere. Sjekk gjerne KIB sin hjemmeside: https://bonnedag.wordpress.com/ 

Den nasjonale komitéen for England, Wales og Nord-Irland ønsker i år støtte tiltak for å hindre vold i hjemmet, forbedre livssituasjonen til mennesker som lever i fattigdom, støtte mennesker med fysiske og psykiske plager, samt fremme bibelbruk. Innsamlingen foregår ved at dere sender penger via VIPPS 94418 og skriver KIB i meldingsfeltet, eller bruker bankkonto 3000.16.16869 til Bibelselskapet, og merker betalingen KIB. 

Sjekk gjerne Kvinnenes Internasjonale Bønnedag sin Facebook-side:  KIB - Facebook  

Bli med på bønnedagssamling 4. mars! 

Tilbake