Formiddagstreff


Velkommen til Formiddagstreff fredag 10. desember kl. 11.00 i underetasjen i Skårer kirke.

 

FORMIDDAGSTREFF I SKÅRER KIRKE - et uhøytidelig treff for seniorer og for folk som er hjemme på formiddagen.

En fredag i måneden utenom feriene er det Formiddagstreff i Skårer kirke. Vi starter kl. 11 og holder på til kl.13. Her har vi det uformelt og sosialt. Vi prater sammen, vi har utlodning, det er mye allsang, og vi har kort andakt ved en av prestene. På slutten av vårsemesteret drar vi gjerne på en liten dagstur. 

Formiddagstreffet 10. desember har førjulspreg, ved at vi spiser risgrøt og markerer adventstiden. 

Ta kontakt med diakon Kari om du har spørsmål: 930 84 648. E-post: kn856@kirken.no 

Tilbake