Menighetens årsmøte


Søndag 19. september avholdes årsmøte for arbeidsåret 2020

 

Søndag 19. september skal et noe forsinket årsmøte for arbeidsåret 2020 avholdes. Det vil være to saker til behandling på årsmøtet: I tillegg til gjennomgang av årsmelding og årsregnskap skal menighetsmøtet gi en uttalelse om justert ordning for hovedgudstjenesten i Skårer kirke. Årsmøtet avholdes umiddelbart etter gudstjenesten, og det vil bli enkel bevertning.

Årsmøtet ble annonsert i Romerikes Blad lørdag den 4. september 2021. Fysisk versjon av årsmelding med vedlegg har vært tilgjengelig i Skårer kirke fra og med søndag den 5. september.
Relevante dokumenter:

Årsmelding for 2020 for Skårer menighet
Strategidokument for Skårer menighet 2019-2023

Årsmelding for 2020 for Lørenskog kirkelige fellesråd

Tilbake