Gudstjenester i adventstiden


Vi går nå inn i et nytt kirkeår. Her er en kort oversikt over gudstjenestene kl. 11.00 i Skårer kirke i adventstiden.   

 

Velkommen til gudstjenester i Skårer kirke søndager kl. 11.00. Her er en oversikt over disse gudstjenestene:

28. november, 1. søndag i advent: Gudstjenesten med nattverd, ledes av kapellan Synne Marie Jensseter og menighetsarbeider Hans Kristian Ingelsrud. Ved orgelet sitter kantor Anders Fjeld Meyer. 11 og 12-åringene som har vært på Lys Våken i helgen bidrar på Lys Våken-gudstjenesten Under kirkekaffen vil vi ha kaker og godt for store og små, og vi vil også ha lystenningen av stjerneveggen ute! 

5. desember, 2. søndag i advvent: Misjonsgudstjeneste, som ledes av kapellan Onesimus Jalata-Nagari. Ved orgelet sitter kantor Anders Fjeld Meyer. Medlemmer av misjonsutvalget medvirker. Innsamling til misjonsprosjektet i Etiopia. Søndagsskole. Kirkekaffe.

12. desember, 3. søndag i advent: Familiegudstjeneste, som ledes av kapellan Synne Marie Jensseter. Ved orgelet sitter vikarorganist. Det blir markering as Santa Lucia. 

19. desember, 4. søndag i advent: Lessons & Carols. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tormod Westermoen. Skårer kor medvirker under ledelse av kantor Anders Fjeld Meyer. Søndagsskole.

 

Tilbake