Kirketjener Ragnhild går av med pensjon


Kirketjener /Driftsleder Ragnhild Solås går av med pensjon denne våren. Og etter 18 ½ års trofast tjeneste for kirkene i Lørenskog, da spesielt Skårer kirke, blir hun takket av i gudstjenesten i  Skårer kirke 12.juni kl.11.00

 

Det hele startet med at Ragnhild ble ansatt som leder for 5-årsklubben i regi av Kvinne- og familielaget i 1998.De holdt til  i Skårer kirke, og etter at hun hadde vært på en liten stund la Ragnhild merke til at det var litt dårlig stelt med rydding og rengjøring før og etter 5-års klubben.Hun henvendte seg da til daværende kirkeverge Arne Eggen med spørsmål om hvordan dette kunne løses. Eggen kom da med følgende forslag til løsning: Dersom Ragnhild ville ta på seg oppgaven med å stelle i stand, samt vaske og rydde etter at klubben var ferdig, skulle hun få betalt for dette. Dette sa Ragnhild ja til, og slik ble det.

Vi som har blitt kjent med Ragnhild i løpet av de årene hun har vært ansatt som kirketjener, er ikke spesielt forundret over at hun fikk akkurat denne stillingen. For i Skårer kirke er det alltid rent og pent, og Ragnhild er en slik som ser  hvor det trengs en liten sjau.

«Jeg liker at det ser pent og velstelt ut, og jeg er glad og fornøyd når jeg kan låse døra og se at det er pent inne i kirka.Jeg liker at plenen er klippet og at trærne har fått seg en liten runde med hekksaksa og blomstene trives i blomsterpottene».

Videre forteller hun:"En del av jobben har vært å følge opp større og mindre oppussingsprosjekter. Det første store var utskiftning av stoler i kirkerommet i 2010. Senere er både kjøkken og sal nede pusset opp. Det var fint å i samarbeide med flere få til disse oppgavene." 

Hva er en givende dag for deg på jobb ?

 

« Det er når det er folk samlet i kirka, til gudstjeneste, formiddagstreff og kanskje spesielt baby-sang.Det er så koselig»

Ragnhild liker seg godt i møte med alle slags folk som kommer innom. Og det er flere enn man kanskje skulle tro, som kommer innom fordi de har behov for å sitte ned å prate med et annet menneske, be en bønn eller bare være stille. Ragnhild syns det er viktig at det er noen i kirka, også utenom de oppsatte arrangementene, at de skal komme til en åpen dør -alltid.

«De som er ansatt i kirka har det veldig travelt, det være seg prester, diakoner eller øvrige ansatte som organister, trosopplærere eller ungdomsarbeidere. Det er selvsagt fordi de er pålagt mange oppgaver og fordi de er personlig engasjert. Derfor er det viktigere enn noen gang, at det er en kirketjener som er tilstede for å kunne avlaste og tilrettelegge for dem, og for de som kommer innom, sporadisk kanskje, men likevel med et behov»

« Vi må ikke glemme at vi ER kirke!" Dette er viktig for Ragnhild.

Hva slags planer har du for pensjonisttilværelsen?

«Være mest mulig ute og på hytta på Nordseter» svarer hun kontant.

Ragnhild og mannen hennes Trond er friluftsmennesker og hun er takknemlig for at de ennå er friske og raske slik at de kan få bruke mye tid ute i skog og mark.«Jeg gleder meg til å gå på ski, løpe, dra på fjellturer, sole meg og bade – og selvsagt delta på gudstjenester og andre aktiviteter i Skårer kirke»

Hun sier at hun sitter igjen med mange gode minner mange gode venner og hyggelige bekjente etter tida i kirken, og hun lover å ikke glemme dem.

Kommer du til å melde deg som frivillig i kirka da ?

« Det kan godt hende, men jeg har bedt Kari ( diakon) vente med å spørre meg om å ta noen oppgaver eller være med i utvalg på en stund»

Vi får se hva hun legger i ordet « en stund» og så ønsker vi henne en nydelig sommer og en flott pensjonisttilværelse sammen med Trond, som også går av samtidig.

Takk for alt det fine du har gjort for oss og med oss i ditt virke som kirketjener Ragnhild!

Kom gjerne innom på kaffe!

 

Tilbake