Skårer kirkes barnekor (6-12 år)


Barnekoret er et tilbud for barn mellom 6 og 12 år som er glad i å synge.

 

Skårer kirkes barnekor er et kortilbud for alle i barneskolealder. Koret har et allsidig repertoar og deltar jevnlig på gudstjenester i Skårer kirke. I tillegg til sang og sangleker bruker vi også drama, og har gjort flere dramatiseringer i gudstjenesten. Mens barna øver kan foreldrene hygge seg med en kopp kaffe i naborommet. Foreldre/foresatte er også velkomne til å følge korøvelsen i kirkerommet.

Dette semesteret (våren 2019) har koret en liten pause, men vi starter opp igjen etter sommerferien. Koret øver tirsdager fra kl. 17.00 i Skårer kirke. 

Ta kontakt med kantor Anders Fjeld Meyer på  e-post (Klikk her),  telefon: 99464657, eller møt opp på en øvelse. (Ingen opptaksprøve.)
Familiemiddag fra 16.30 hvis man ønsker en rimelig og sosial middag først.

Tilbake