Mer informasjon om givertjeneste


 

Skattefradragsordningen

Fra og med januar 2004 ble det mulig å få skattefradrag for pengegaver gitt til Den norske kirke.
Pengegaver til Skårer menighet omfattes av denne ordningen.
Etter siste revisjon av vedtektene gis det skattefradrag for gavebeløp som i løpet av et kalenderår utgjør minimum kroner 500,- og maksimum kr. 40.000,-.

Formelt stilles det krav om at personer som ønsker skattefradrag oppgir sitt personnummer til gavemottaker. Dette kan gjøres ved å oppføre personnummer på selve innbetalingsblanketten, eller ved å kontakte menighetskontoret pr. epost, telefon eller brevpost for der å bli oppført som giver med skattefradrag.

For spørsmål eller henvendelser angående gaver til Skårer menighet, ta kontakt med menighetskontoret.

Epost: menighetskontoret@lorenskog.kirken.no (Samme som overside)

Tilbake