Kirken er her også nå!


Skårer menighet har i denne tiden et begrenset tilbud. Vi er derfor tilgjengelig på ulike måter. 

 

Vi kan kontaktes på telefon om dere trenger noen å snakke med. 

Diakon Kari Stray Nordberg: 930 84 648
Sokneprest Tormod Westermoen: 414 30 171
Kapellan Onesimus Jalata-Nagari: 952 29 366
Vikarprest Svein Skarholm: 922 28 339

Vi legger også ut andakter og refleksjoner på søndager og onsdager. Videoene kan du se på vår nettside (klikk her), eller på Facebook (klikk her).

I tillegg så finnes kirken også på nett: 
Nettkirken: https://nettkirken.no/
Kirkens bønnevegg: https://be.kirken.no/#!/
Kirkens SOS: https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg

Tilbake