Kirken er her også nå!


Selv om Skårer kirke er stengt så er vi her! - Følg oss på Facebook eller ta kontakt.

 

Det kan være en krevende tid for mange nå. Selv om Skårer kirke ikke er åpen så ønsker vi at kirken er her for dere. Vi kan kontaktes på telefon om dere trenger noen å snakke med. Nå trenger vi å være her for hverandre. 

Diakon Kari Stray Nordberg: 930 84 648
Sokneprest Tormod Westermoen: 414 30 171
Kapellan Onesimus Jalata-Nagari: 952 29 366
Vikarprest Svein Skarholm: 922 28 339

Følg oss på vår Facebookside, her legger vi ut andakter og refleksjoner på søndager og onsdager. https://www.facebook.com/skarer.menighet/

I tillegg så finnes kirken også på nett: 
Nettkirken: https://nettkirken.no/
Kirkens bønnevegg: https://be.kirken.no/#!/
Kirkens SOS: https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg

Tilbake