Nattverd i koronatiden


Avtale om nattverd som enkeltperson eller husstand.

 

Når vi ikke kan samles til gudstjenste så er nattverden et savn for mange. Men med gode smittevernsrutiner så kan vi dele ut nattverd i kirken til en person/husstand av gangen. I praksis møtes vi i kirken, har en liten liturgi og mottar nattverden som presten setter frem. Kirketjener og prest sørger for god hygiene i alt som skjer, og holder to meters avstand hele tiden. 

Avtale om nattverd må gjøres på forhånd og direkte med prest. Hver person/husstand får et klokkeslett hvor de møter utenfor Skårer kirke. Munnbind brukes frem til nattverden deles ut. 

Ta kontakt med sokneprest Tormod Westermoen for avtale om  nattverd. Telefonnr. 41430171. 

Tilbake