Møtested Kirken onsdag 1. desember


Kveldsgudstjeneste med adventspreg 1. des. kl. 18 i Øvre Rælingen kirke. Kateket Frøydis Tørring har prekenen. 

 

Velkommen til kveldsgudstjenesten Møtested Kirken onsdag 1. desember kl. 18.00 i Øvre Rælingen kirke. Denne gudstjenesten er for alle og spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Her deltar korene "Kom og syng" og "Syng med oss", og korpset "Tut og blæs". Kateket Frøydis Helen Tørring fra vår menighet har prekenen. Det blir lystenning og allsang. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten, og som diakoniutvalget i Fjellhamar menighet står for.. Smittevernhensyn blir ivaretatt. 

Gudstjenesten er arrangert av Inkluderende kirke nedre Romerike prosti.

Velkommen! 

Tilbake