Allehelgensdag 1. november


Velkommen til Gudstjeneste i Skårer kirke kl. 11. Lørenskog kirke holder åpent fra kl. 12-17. 

 

Vi ønsker dere velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag i Skårer kirke søndag 1. november kl. 11.00.  Vi vil tenne lys, lese navnene og minnes dem som har gått bort det siste året, tilhørende Skårer menighet. Det blir ikke nattverd i gudstjensten kl. 11, grunnet smittevern. Men det vil bli avholdt en enkel nattverdssamling i Skårer kirke kl. 13. 

Allehelgensdag er en dag mange søker sine kjæres grav for å minnes. Lørenskog kirke holder åpent fra kl. 12.00 - 17.00 for dem som ønsker å tenne lys der. Her vil det også være anledning for samtale med prest eller diakon.

Gudstjeneste og åpen kirke vil bli gjennomført etter gjeldende smittevernregler.

Tilbake