Vår menighet


Skårer menighet er en av to menigheter i Lørenskog kommune. Med vår visjon “Nåde for alle – rom for deg” ønsker vi å være en åpen og inkluderende menighet hvor mennesker kan finne sin tilhørighet.

Skårer kirke ble innviet i 1978, og har siden den gang vært samlingsstedet for et aktivt og variert menighetsliv. I dag sokner over 13.000 medlemmer til Skårer menighet. satsningsområder for Skårer menighet er et godt og variert gudstjenesteliv, arbeid for barn og unge, trosopplæring og diakonalt arbeid.